Onze vragen

  • Waarom wordt  de toegang naar sociale diensten zo gedigitaliseerd zodat de mensen het gevoel hebben er niet meer terecht te kunnen?
  • Waarom geen serviceflats?
  • Waarom wordt er gekozen voor een nieuwe bib die bovendien kleiner is?
  • Waarom wordt een lange termijnplanning tot 8 x per jaar herbekeken?

 

  • Waarom wordt er voor een sterk geïsoleerde sporthal zonder adequate ventilatie gekozen?
  • Waarom worden sommige clubs financieel benadeeld ten opzichte van andere clubs?
  • Waarom wordt een prachtige infrastructuur zoals de atletiekpiste zo slecht onderhouden dat er wedstrijden moeten geschrapt worden?

 

  • Waarom wordt er allerhande oplapwerk gedaan een maand voor de verkiezingen?
  • Waarom bestaat er geen jaarlijks beheers- en onderhoudsplan voor de wegen en de fietspaden?
  • Waarom wordt er geen afvalbeleid uitgewerkt met het principe “de vervuiler betaalt” opdat het voor de goede sorteerder onder ons goedkoper wordt?