Wat is S.A.F.E.

streep dun

Sociaal

streep dun

 • Lokaal sociaal beleid voor de bewoners.
 • Aanspreekpunt  voor toegankelijkheid van alle diensten.

streep dun

Actief 

streep dun

 • Actief luisteren.
 • Actief antwoorden.
 • Actief handelen .
 • Actief anticiperen en voorkomen waar kan.
 • Actief mobiliteitsbeleid dat zowel rekening houdt met de fietser, voetganger als auto- en andere bestuurder.
 • Actief gezonde subsidies zoeken , opvolgen en waar nodig optimaliseren.

streep dun

Financieel 

streep dun

 • Besturen als een goed huisvader.
 • Transparante communicatie.
 • Lange termijnvisie bepalen, tussentijds evalueren en bijsturen waar nodig.
 • Het openbaar patrimonium niet verarmen.
 • Optimale benutting van de bestaande middelen.

streep dun

Ecologisch verantwoord

streep dun

 • Het voeren van een sobere campagne zowel naar ecologie als financiën toe.
 • Nieuwe investeringen of besparingen uitvoeren met respect voor de natuur en omgeving.
 • Afvalbeleid : de vervuiler betaalt.

Daarom Be S.A.F.E. !