Wat is S.A.F.E.

streep dun

Sociaal

streep dun

  • Lokaal sociaal beleid voor de bewoners.
  • Aanspreekpunt  voor toegankelijkheid van alle diensten.

streep dun

Actief 

streep dun

  • Actief luisteren.
  • Actief antwoorden.
  • Actief handelen .
  • Actief anticiperen en voorkomen waar kan.
  • Actief mobiliteitsbeleid dat zowel rekening houdt met de fietser, voetganger als auto- en andere bestuurder.
  • Actief gezonde subsidies zoeken , opvolgen en waar nodig optimaliseren.

streep dun

Financieel 

streep dun

  • Besturen als een goed huisvader.
  • Transparante communicatie.
  • Lange termijnvisie bepalen, tussentijds evalueren en bijsturen waar nodig.
  • Het openbaar patrimonium niet verarmen.
  • Optimale benutting van de bestaande middelen.

streep dun

Ecologisch verantwoord

streep dun

  • Het voeren van een sobere campagne zowel naar ecologie als financiën toe.
  • Nieuwe investeringen of besparingen uitvoeren met respect voor de natuur en omgeving.
  • Afvalbeleid : de vervuiler betaalt.

Daarom Be S.A.F.E. !