Nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75-jarige jubilarissen en de honderdjarigen.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft in de gemeenteraadszitting van 24 januari een nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75-jarige jubilarissen en de honderdjarigen. Deze mensen verdienen het volgens ons om op een gepaste manier in de bloemetjes gezet te worden en liefst op een manier dat ze er zelf echt iets aan hebben.

De vorige regeling voorzag in een aankoopbon van 125 tot 250 euro alsook een persoonlijke receptie voor de jubilarissen en hun familie waarop ook het bestuur en de mandatarissen telkens uitgenodigd waren. Hoewel het vorige bestuur dit wellicht gedaan heeft met de beste bedoelingen is de regeling nooit met frisse blik geëvalueerd.

Rondvraag bij de lokale handelaars leert ons dat een groot deel van de aankoopbons nooit in de winkels toekwam. Veel oudere mensen zijn immers niet meer zo goed te been en laten vaak hun boodschappen door anderen doen. Aankoopbons werden zo vergeten, gingen verloren of belandden bij het oud papier.

Het nieuwe bestuur besliste om de aankoopbons te vervangen door een mooi gevulde geschenkmand ter waarde van 100 euro, samengesteld met producten van de lokale handelaars. Het bedrag ligt iets lager dan de aankoopbons, maar het is meer dan voldoende om een mooie mand samen te stellen en de geschenkmand wordt ook meer ervaren als een echt geschenk.

Ook de persoonlijke receptie op het gemeentehuis bleek niet bijzonder populair. Amper 20% van de genodigden gaf hier gevolg aan. We stelden vast dat veel mensen het als een beetje intimiderend ervaren om voor het bestuur te moeten verschijnen. Om dit te ondervangen, werd beslist om de persoonlijke recepties af te schaffen en te vervangen door een gezamenlijke receptie die elk jaar in het najaar plaatsvindt. Een gezamenlijke receptie werkt immers drempelverlagend en we hopen dat hiermee de opkomst vergroot wordt. Ook denken wij dat veel jubilarissen elkaar kennen en dat ze op een gezamenlijke receptie nog eens de gelegenheid krijgen om bij te praten.

cadeau

Nieuwjaarsdrink voor inwoners

Wil je graag andere inwoners en de leden van het gemeentebestuur ontmoeten, elkaar het beste toewensen en samen het glas heffen op het nieuwe jaar? Dan kan je op zondag 6 januari 2019 tussen 11.00 en 13.00 u aan de woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis, terecht. Je kan er genieten van een streekbier, Betekomse likeur, een glaasje Fair Tradesap, cava en enkele hapjes. De middag wordt opgevrolijkt door een gezellige band.

WANNEER

zondag 6 januari 2019

van 11.00 u tot 13.00 u

WAARnaam

CONTACT

e-mail vrijetijd@begijnendijk.be

INFO

Begijnendijk kent een jarenlange traditie van gezellige, zomerse evenementen waar inwoners, leden van verenigingen en het gemeentebestuur elkaar in een gemoedelijke sfeer leren kennen en van gedachten wisselen. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen ook eens in de winter kunnen bijpraten, ging het bestuur in 2016 van start met een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners van de gemeente.

De nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur is de aangewezen kans om samen het nieuwe jaar goed in te zetten. Het gemeentebestuur hoopt alvast op een massale opkomst en een schitterende start van het nieuwe jaar.

Bron : begijnendijk.be

Installatievergadering op 2 januari

30/12/2018 om 14:36

BEGIJNENDIJK – Op woensdag 2 januari komt de nieuwe gemeenteraad van Begijnendijk voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.

Alles staat er in het teken van de voorbije verkiezingen: de geldigverklaring, de eedaflegging van de burgemeester, de installatie van de gemeenteraadsleden en het bepalen van de rangorde, de verkiezing van de voorziter en de verkiezing van de schepenen en hun eedaflegging.

Tenslotte is er ook nog de verkiezing van de raadsleden voor de politieraad.

Door Guido Govaerts Nieuwsblad

Eerste werkdag van nieuwe burgemeester

BEGIJNENDIJK – Bert Ceulemans mocht zijn eerste werkdag als burgemeester van Begijnendijk buitenhuis uitvoeren.

Bert Ceulemans die vanaf 1 januri burgemeester van Begijnendijk is, mocht voor zijn eerste opdracht naar de veldrit in Baal. Daar mocht hij winnaar Mathieu Van der Poel, Toon Aerts en Laurens Sweeck gelukwensen met hun podiumplaats.

Woendagavond volgt dan de echte vuurdoop met de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Door Guido Govaerts Nieuwsblad

Bedankt kiezers

Bedankt kiezers voor jullie vertrouwen! Via onze coalitie vertegenwoordigen wij nu meer dan 60 % van onze inwoners. Dankzij onze partners SAMEN, NVA en LEEF gaan wij ons engagement, dat we van jullie gekregen hebben, op een constructieve en positieve manier samen aan.

Vraag ivm Molenberg / sluikstort /verkeersveiligheid

Molenberg beter toegankelijk maken, blikjes in grachten en op fietspaden, overhangende bomen, zicht op kruispunten verbeteren, overhangende bomen op gemeente-eigendom, paaltjes en stenen op fietspaden die een gevaar vormen voor de fietser.Waarom geen fietspad aan de Pastorijstraat

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Deze vragen vallen allemaal onder onze visie op het netwerk van wegen en waterlopen, het onderhoud hiervan samen met het aanpakken van het sluikstorten, zou hierin grote verbetering moeten brengen.

Het fietspad aan de Pastorijstraat zal waarschijnlijk een kwestie zijn van onteigeningen zijn en is dus niet evident om op te lossen. Daarnaast is door de tijdsduur van de werken het gebruik van die baan uit zijn context getrokken. Wanneer de nieuwe dorpskern klaar is, en de uitvoering zou zijn zoals voorzien (wat niet helemaal zo oogt op dit moment,…) dan waren er ruimschoots voorzieningen getroffen voor de fietsers.  Onze partij is van mening dat de hernieuwing van de dorpskern dringend moest aangepakt worden. 

Wat er op papier werd goedgekeurd was zeer zeker mooi. 

De rechtstreekse doorgang afsnijden had tot doel om zwaar vrachtverkeer en containertransport uit het dorp te weren (en op de Liersesteenweg te houden). Dus tot zover waren wij zeker mee in het verhaal en voorstander. 

De uitvoering van het plan kan echter op minder sympathie rekenen 

Wij stellen ons veel vragen bij:

  • het ontbreken van de fietspaden 
  • het laten kruisen van de fietsers en de oversteekplaats voor fietsers 
  • de esthetische keuzes van de wegbedekking 
  • het totale gebrek aan groen 
  • het toekomstige circulatieplan voor wagens, in principe gingen alle handelaars in alle richtingen bereikbaar blijven en dit door fietsers, voetgangers en wagens.
  • de last-minute wijziging aan de manier van parkeren op het Corneel Vissenaekensplein. 
  • het niet respecteren van de fases
  • het feit dat de totale duur van de werken verschrikkelijk zwaar doorweegt op de omwonende inwoners …

 Gezien onze status van nieuwe partij kunnen wij natuurlijk geen beloftes maken. 

Wij zijn wel van mening dat indien wij mee kunnen besturen deze gebreken grondig moeten aangepakt worden. Op het gebied van de rijrichting, parkeergelegenheid, fietspaden en groen zijn er zeker nog positieve aanpassingen mogelijk.

Vraag politiekantoor / kermis

Politiekantoor in Betekom, Oktober kermis Begijnendijk in Betekom, 

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Het Politiekantoor in Betekom is een financiële beslissing. De vorige gebouwen voldeden niet meer aan de noden van vandaag en werden daarenboven gehuurd.  De nieuwe gebouwen zijn eigendom van de gemeente. De vraag over de kermis begrijpen we niet maar spreek daar gerust nog eens iemand over aan op een later tijdstip. Het feest comité heeft een zelfstandige werking waar wij binnen onze partij geen zicht op hebben.

Vraag mobiliteit, personeelsbeleid,…

Gebrek aan handhaving mobiliteit en snelheid, personeelsbeleid in het gemeentehuis, laksheid en inconsistentie van de huidige bestuursploeg

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

We kunnen deze vragen alleen maar beamen: deze opmerkingen liggen immers aan de basis van het oprichten van onze partij S.A.F.E.

Vraag geluidsoverlast

Geluidsoverlast van de sportvelden aan de Grote Baan in Betekom

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Mensen moeten kunnen sporten, kinderen moeten kunnen spelen. Deze terreinen zijn reeds decennia in gebruik door sportclubs zonder noemenswaardige klachten. Wij gaan er van uit, dat deze geluiden binnen de perken blijven en slechts momentopnames zijn. We moeten allemaal samenleven in een dorp en respect hebben voor de éénieder en hun bezigheden.

Vraag ivm verkeersveiligheid

Verkeersplan van 1 septemer. Afschaffen zebrapad aan station

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

De invoering van het verkeersplan is slordig en onduidelijk, maar wel noodzakelijk. Het gebrek aan een oversteekplaats aan de halte gevolgd door een zeer gevaarlijk kruispunt is in andere gesprekken met de inwoners ook reeds aan bod gekomen. Het verkeersplan verder verduidelijken en beter uitvoeren is een prioriteit in ons programma.