Patricia Stevens

streep dun

Patricia Stevens (4)

streep dun

  • Patricia Stevens
  • Bijna 58 jaar
  • Gehuwd, twee dochters
  • Advocate
  • Gewezen OCMW-voorzitter en eerste schepen
  • Betrouwbaar, sociaal, doordacht
  • “NIET MORGEN, MAAR VANDAAG”

streep dun