Nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75-jarige jubilarissen en de honderdjarigen.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft in de gemeenteraadszitting van 24 januari een nieuwe regeling goedgekeurd voor de viering van de 50, 60, 65, 70 en 75-jarige jubilarissen en de honderdjarigen. Deze mensen verdienen het volgens ons om op een gepaste manier in de bloemetjes gezet te worden en liefst op een manier dat ze er zelf echt iets aan hebben.

De vorige regeling voorzag in een aankoopbon van 125 tot 250 euro alsook een persoonlijke receptie voor de jubilarissen en hun familie waarop ook het bestuur en de mandatarissen telkens uitgenodigd waren. Hoewel het vorige bestuur dit wellicht gedaan heeft met de beste bedoelingen is de regeling nooit met frisse blik geëvalueerd.

Rondvraag bij de lokale handelaars leert ons dat een groot deel van de aankoopbons nooit in de winkels toekwam. Veel oudere mensen zijn immers niet meer zo goed te been en laten vaak hun boodschappen door anderen doen. Aankoopbons werden zo vergeten, gingen verloren of belandden bij het oud papier.

Het nieuwe bestuur besliste om de aankoopbons te vervangen door een mooi gevulde geschenkmand ter waarde van 100 euro, samengesteld met producten van de lokale handelaars. Het bedrag ligt iets lager dan de aankoopbons, maar het is meer dan voldoende om een mooie mand samen te stellen en de geschenkmand wordt ook meer ervaren als een echt geschenk.

Ook de persoonlijke receptie op het gemeentehuis bleek niet bijzonder populair. Amper 20% van de genodigden gaf hier gevolg aan. We stelden vast dat veel mensen het als een beetje intimiderend ervaren om voor het bestuur te moeten verschijnen. Om dit te ondervangen, werd beslist om de persoonlijke recepties af te schaffen en te vervangen door een gezamenlijke receptie die elk jaar in het najaar plaatsvindt. Een gezamenlijke receptie werkt immers drempelverlagend en we hopen dat hiermee de opkomst vergroot wordt. Ook denken wij dat veel jubilarissen elkaar kennen en dat ze op een gezamenlijke receptie nog eens de gelegenheid krijgen om bij te praten.

cadeau

Nieuwjaarsdrink voor inwoners

Wil je graag andere inwoners en de leden van het gemeentebestuur ontmoeten, elkaar het beste toewensen en samen het glas heffen op het nieuwe jaar? Dan kan je op zondag 6 januari 2019 tussen 11.00 en 13.00 u aan de woning Spiessens, gelegen naast het gemeentehuis, terecht. Je kan er genieten van een streekbier, Betekomse likeur, een glaasje Fair Tradesap, cava en enkele hapjes. De middag wordt opgevrolijkt door een gezellige band.

WANNEER

zondag 6 januari 2019

van 11.00 u tot 13.00 u

WAARnaam

CONTACT

e-mail vrijetijd@begijnendijk.be

INFO

Begijnendijk kent een jarenlange traditie van gezellige, zomerse evenementen waar inwoners, leden van verenigingen en het gemeentebestuur elkaar in een gemoedelijke sfeer leren kennen en van gedachten wisselen. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen ook eens in de winter kunnen bijpraten, ging het bestuur in 2016 van start met een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners van de gemeente.

De nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur is de aangewezen kans om samen het nieuwe jaar goed in te zetten. Het gemeentebestuur hoopt alvast op een massale opkomst en een schitterende start van het nieuwe jaar.

Bron : begijnendijk.be

Installatievergadering op 2 januari

30/12/2018 om 14:36

BEGIJNENDIJK – Op woensdag 2 januari komt de nieuwe gemeenteraad van Begijnendijk voor het eerst samen in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.

Alles staat er in het teken van de voorbije verkiezingen: de geldigverklaring, de eedaflegging van de burgemeester, de installatie van de gemeenteraadsleden en het bepalen van de rangorde, de verkiezing van de voorziter en de verkiezing van de schepenen en hun eedaflegging.

Tenslotte is er ook nog de verkiezing van de raadsleden voor de politieraad.

Door Guido Govaerts Nieuwsblad

Eerste werkdag van nieuwe burgemeester

BEGIJNENDIJK – Bert Ceulemans mocht zijn eerste werkdag als burgemeester van Begijnendijk buitenhuis uitvoeren.

Bert Ceulemans die vanaf 1 januri burgemeester van Begijnendijk is, mocht voor zijn eerste opdracht naar de veldrit in Baal. Daar mocht hij winnaar Mathieu Van der Poel, Toon Aerts en Laurens Sweeck gelukwensen met hun podiumplaats.

Woendagavond volgt dan de echte vuurdoop met de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Door Guido Govaerts Nieuwsblad

Bedankt kiezers

Bedankt kiezers voor jullie vertrouwen! Via onze coalitie vertegenwoordigen wij nu meer dan 60 % van onze inwoners. Dankzij onze partners SAMEN, NVA en LEEF gaan wij ons engagement, dat we van jullie gekregen hebben, op een constructieve en positieve manier samen aan.

Hoe geldig stemmen?

Op de website van het Vlaams Parlement vind je alle informatie over hoe je op 14 oktober 2018 een geldige stem kan uitbrengen.

Om geldig te stemmen moet de kiezer met het rode potlood in het stemhokje een of meer bolletjes inkleuren op het stembiljet  of met de stemcomputer zijn stem uitbrengen.

Geldig stemmen kan als volgt:

1. Bovenaan een lijst. Dat is een lijststem of kopstem. De kiezer geeft daarmee te kennen dat hij voor die lijst stemt en dat hij akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten op die lijst. Een lijststem op twee verschillende lijsten uitbrengen, is ongeldig.

2. Bij de naam van een of meer kandidaten en/of plaatsvervangers van dezelfde lijst. Dat is een voorkeurstem of naamstem. Om geldig te stemmen moet men in elk geval binnen één lijst blijven.

Wie op zijn stembrief schrijft of er iets op aanbrengt, heeft zijn stem ongeldig gemaakt. Wie een niet-ingevulde stembrief in de urn stopt, stemt blanco. Met de computer kun je niet ongeldig stemmen, wel blanco. Een blanco stem is niet ongeldig, maar blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling.

In België bestaat de opkomstplicht. Wie ziek is, in het buitenland verblijft of moet werken op de dag van de verkiezingen, kan bij volmacht stemmen.

Bron : www.dekrachtvanjestem.be

20180923_153130