Vraag mobiliteit, personeelsbeleid,…

Gebrek aan handhaving mobiliteit en snelheid, personeelsbeleid in het gemeentehuis, laksheid en inconsistentie van de huidige bestuursploeg

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

We kunnen deze vragen alleen maar beamen: deze opmerkingen liggen immers aan de basis van het oprichten van onze partij S.A.F.E.