Vraag ivm Molenberg / sluikstort /verkeersveiligheid

Molenberg beter toegankelijk maken, blikjes in grachten en op fietspaden, overhangende bomen, zicht op kruispunten verbeteren, overhangende bomen op gemeente-eigendom, paaltjes en stenen op fietspaden die een gevaar vormen voor de fietser.Waarom geen fietspad aan de Pastorijstraat

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Deze vragen vallen allemaal onder onze visie op het netwerk van wegen en waterlopen, het onderhoud hiervan samen met het aanpakken van het sluikstorten, zou hierin grote verbetering moeten brengen.

Het fietspad aan de Pastorijstraat zal waarschijnlijk een kwestie zijn van onteigeningen zijn en is dus niet evident om op te lossen. Daarnaast is door de tijdsduur van de werken het gebruik van die baan uit zijn context getrokken. Wanneer de nieuwe dorpskern klaar is, en de uitvoering zou zijn zoals voorzien (wat niet helemaal zo oogt op dit moment,…) dan waren er ruimschoots voorzieningen getroffen voor de fietsers.  Onze partij is van mening dat de hernieuwing van de dorpskern dringend moest aangepakt worden. 

Wat er op papier werd goedgekeurd was zeer zeker mooi. 

De rechtstreekse doorgang afsnijden had tot doel om zwaar vrachtverkeer en containertransport uit het dorp te weren (en op de Liersesteenweg te houden). Dus tot zover waren wij zeker mee in het verhaal en voorstander. 

De uitvoering van het plan kan echter op minder sympathie rekenen 

Wij stellen ons veel vragen bij:

  • het ontbreken van de fietspaden 
  • het laten kruisen van de fietsers en de oversteekplaats voor fietsers 
  • de esthetische keuzes van de wegbedekking 
  • het totale gebrek aan groen 
  • het toekomstige circulatieplan voor wagens, in principe gingen alle handelaars in alle richtingen bereikbaar blijven en dit door fietsers, voetgangers en wagens.
  • de last-minute wijziging aan de manier van parkeren op het Corneel Vissenaekensplein. 
  • het niet respecteren van de fases
  • het feit dat de totale duur van de werken verschrikkelijk zwaar doorweegt op de omwonende inwoners …

 Gezien onze status van nieuwe partij kunnen wij natuurlijk geen beloftes maken. 

Wij zijn wel van mening dat indien wij mee kunnen besturen deze gebreken grondig moeten aangepakt worden. Op het gebied van de rijrichting, parkeergelegenheid, fietspaden en groen zijn er zeker nog positieve aanpassingen mogelijk.