Vraag geluidsoverlast

Geluidsoverlast van de sportvelden aan de Grote Baan in Betekom

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Mensen moeten kunnen sporten, kinderen moeten kunnen spelen. Deze terreinen zijn reeds decennia in gebruik door sportclubs zonder noemenswaardige klachten. Wij gaan er van uit, dat deze geluiden binnen de perken blijven en slechts momentopnames zijn. We moeten allemaal samenleven in een dorp en respect hebben voor de éénieder en hun bezigheden.