Vraag verkeersveiligheid en afval beleid

De drempel aan ons huis is gevaarlijk voor iedereen, voor ons niet bepaald want wij weten het. Vuilzakken? Waar blijft de bak en meer?  Gescheiden riool en regenwater? Ja-> open grachten? Nee scherm liever het fietspad af. Die grachten staan heel het jaar droog. Plaatselijk verkeer, zone 30, de auto bestaat ook nog hoor!

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

De gescheiden riolering is wettelijk opgelegd door Europa. De uitvoering hiervan gebeurt door Riobra en Aquafin en ligt niet uitsluitend in handen van het gemeentebestuur. Wat betreft de vuilbakken en het verkeersplan zijn wij zeer duidelijk in ons programma:  http://www.safebb.be