Vraag ivm Begijnendijks patrimonium

Uitverkoop door MGB van het Begijnendijks patrimonium (gebouwen en gronden) om ze in Betekom (Sportvelden en Tumkens) op te souperen

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Verkopen van patrimonium is volgens S.A.F.E. een verdoken vorm van belasting want de gemeente word armer alhoewel dat niet onmiddellijk zichtbaar is in de begroting. Onze grootste bezorgdheid in deze is: met welke deskundigheid en toekomstvisie deze gelden worden opgebruikt. Zowel de Begijnendijkse als Betekomse dorpskern is/was aan renoveren toe. Ook de sportterreinen hebben nood aan voldoende onderhoud en recht van bestaan. Maar wij hebben zeer veel bedenkingen bij de uitvoering en de budgetten van zowel de Betekomse dorpskern als de sportvelden. Het budget wordt niet vertaald in een kwaliteitsvol, esthetisch en ecologisch verantwoord resultaat. S.A.F.E. vraagt zich hierdoor ook af of er wel voldoende rekening werd gehouden met de mening van deskundigen en toekomstige gebruikers.