Vraag verkeersveiligheid, werken, voetpaden

De nieuwe snelheidsbeperking 50 en 30, de gevaarlijke grote eiken op het grasplein naast de deur, overal tegelijk werken en omleidingen, Voetpaden in onze wijk zijn niet overal vrij, De opvangbak voor gevallen bladeren terug plaatsen. 

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Ook wij zijn voorstander van een globaal verkeersplan, maar wij hebben ook onze bedenkingen bij de huidige uitvoeringen. Er is veel onduidelijkheid over het huidige plan, de borden zijn enerzijds overtollig aangebracht en anderzijds veel te klein en verwarrend. Voor de eiken, de voetpaden en opvangbakken zal er een kandidaat van S.A.F.E. langskomen zodat we ter plaatste kunnen zien wat er kan gebeuren. Met de zeer ongelukkige planning van de huidige wegenwerken verspreid over de volledige gemeente zijn wij absoluut niet akkoord. De éne omleiding die omgelegd wordt in de andere heeft als gevolg dat in iedere toegankelijke straat een overdosis aan sluipverkeer ontstaat iets wat we kost wat kost moeten vermijden.  Het is een ondoordachte verkiezingsstunt om deze werken op deze manier te organiseren en de inwoner is hier zowel praktisch gezien als financieel de dupe van