Vraag sluikstorten / staat fietspaden / sportinfrastructuur

Blikjes en plastic flessen in grachten, ontbreken of erbarmelijke staat van fietspaden in Begijnendijk, gebrek aan controle van de sportinfrastructuur in Betekom (vandalisme?)

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Zoals u in ons programma kan opmerken zijn elk van de drie punten die u aanhaalt speerpunten in ons programma. En wij begrijpen dan ook zeer goed uw bezorgdheid. Zowel wat betreft de sportinfrastructuur als het sluikstorten is het een kwestie van goede afspraken en de opvolging van de uitvoering. Wanneer wij de kans krijgen van u als burger om te besturen, zullen wij er op toezien dat deze afspraken worden gemaakt en toegepast. 

Wat betreft de fietspaden betreuren wij het opkalfateren van de fietspaden van de Kleine Steenweg, dit terwijl het huidige bestuur heeft beloofd dat de nieuwe dorpskern van Begijnendijk klaar is om aan te pakken. Hoe ver deze planning daadwerkelijk is, kunnen wij op dit moment niet precies inschatten. Dus hier kunnen we alleen maar zeggen dat onze partij van mening is dat er meer moet geanticipeerd en onderhouden worden zodat er geen tijdelijke lapmiddelen nodig zijn. Dit is niet veilig voor de fietsers en verschrikkelijk duur. Fietspaden en hun bestemming zijn een punt wat wij zeker opnemen tijdens het overleg op dat moment zullen we zeker aan  u denken en u uitnodigen.